THÔNG TIN DU HỌC HỮU ÍCH NHẤT.

DANH SÁCH HỌC BỔNG DU HỌC

Trường
Học Bổng
Giá Trị
Điều Kiện
Quốc gia
Cardiff Metropolitan
Cử nhân
1,200 – 1,500 GBP
GPA 7.0 – 7.5, IELTS đủ điều kiện
Anh
London South Bank
Cử nhân
Học bổng 1,100 – 3000 GBP
IELTS 6.5 trở lên
Anh
Leeds Beckett
Cử nhân
1,250 – 3,000 GBP
IELTS 6.0 không kỹ năng nào dưới 5.5
Anh
Glassgow University
Cử nhân
Lên tới 100% học phí
IELTS 6.0 không kỹ năng nào dưới 5.5
Anh
Greenwich University
Dự bị, năm 1 đại học
1000 GBP
Phụ thuộc trường apply
Anh
Cambridge Education Group (CEG)
Dự bị, năm 1 đại học
50% học phí
Phụ thuộc trường apply
Anh
INTO
Dự bị, năm 1 đại học
100% học phí
Phụ thuộc trường apply
Anh
Kaplan
Dự bị, năm 1 đại học
5000 GBP
Phụ thuộc trường apply
Anh
Study Group
Dự bị, năm 1 đại học
8000 GBP
Phụ thuộc trường apply
Anh
BPP University
Đại học
100% (1 suất) 1,000 – 18,000 GBP
IELTS 6.0 không kỹ năng nào dưới 6.0
Anh
Middlesex University
Đại học
2000 GBP
IELTS 6.0 không kỹ năng nào dưới 5.5
Anh
Northampton University
Đại học
10% - 30% học phí
IELTS 6.0 không kỹ năng nào dưới 6.0
Anh
Birmingham City University
Đại học
500 – 2000 GBP
IELTS 6.0 không kỹ năng nào dưới 5.5
Anh
Sheffield Hallam University
Đại học
50% học phí
GPA 7.0, IELTS 6.0 không kỹ năng nào dưới 5.5
Anh
Bangor University
Đại học
Lên tới 4,000 GBP
IELTS 6.0 không kỹ năng nào dưới 5.5
Anh
Đăng ký nhận học bổng Đăng ký nhận tư vấn