THÔNG TIN DU HỌC HỮU ÍCH NHẤT.

Danh sách trường ở Anh

TT Tên trường Thành phố Chi tiết
THPT
1 North Bridge House School London chi tiết
2 Fine Arts College London chi tiết
3 Quinton House School Northampton chi tiết
4 Wellingborough School Wellingborough chi tiết
5 The Peterborough School Peterbough chi tiết
6 The King’s School Gloucester chi tiết
7 St Edward’s Schoo Oxford chi tiết
8 Bellerbys College Cambrige/ Brington/ London chi tiết
CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC
1 Coventry University London London chi tiết
2 Durham University Durham chi tiết
3 Keele University Staffordshire chi tiết
4 Kingston University London chi tiết
5 Lancaster University Lancaster chi tiết
6 Liverpool John Moores University Liverpool chi tiết
7 Royal Hooloway University of London London chi tiết
8 The University of Sheffield South Yorshire chi tiết
9 University of Huddersfield West Yorshrine chi tiết
10 University of Leeds West Yorshrine chi tiết
11 University of Leicester Leicester chi tiết
12 University of Lincoln Lincolnshrine chi tiết
13 University of Strathclyde Scotland chi tiết
14 University of Surrvey Guildford chi tiết
15 University of Sussex East Sussex chi tiết
16 Birmingham City University Birmingham chi tiết
17 Cambrige Ruskin Cambrige chi tiết
18 Edinburgh University Edinburgh chi tiết
19 Hertfordshire University Hertfordshrine chi tiết
20 Robert Gordon University Aberdeen chi tiết
21 Portsmouth University Portsmouth chi tiết
22 Wales Swansea University Swansea chi tiết
23 London Brunel University London chi tiết
24 Plymouth University Plymouth chi tiết
25 University of Northampton Northampton chi tiết
26 University of East Anglia Norwich chi tiết
27 University of Exeter Exeter chi tiết
28 Newcastle University Newcastle chi tiết
29 The University of Manchester Manchester chi tiết
30 Glasgow Caledonian University Glasgow chi tiết
31 Queen’s University Belfast Belfast chi tiết
32 University of London London chi tiết
33 Manchester metropolitan University Manchester chi tiết
34 University of Gloucestershire Gloucestershire chi tiết
35 University of Stirling Sitirling chi tiết
36 Newcastle University London London chi tiết
37 London South Bank University London chi tiết
38 BPP University Manchester, London, Cambridge chi tiết
39 University of Brighton Brighton, Eastbourne, Hastings, England chi tiết
40 Anglia Ruskin University Cambridge chi tiết
41 University of West London London chi tiết
42 Edinburgh Napier University Edinburgh chi tiết
43 Nottingham Trent University Nottingham chi tiết
Đăng ký nhận học bổng Đăng ký nhận tư vấn