THÔNG TIN DU HỌC HỮU ÍCH NHẤT.

Danh sách trường ở Mỹ

TT Tên trường Bang Chi tiết
Đại Học
1 Đại học Auburn (AU) Alabama chi tiết
2 Đại học Auburn at Montgomery Alabama chi tiết
3 Đại học San Jose State California chi tiết
4 Đại học Pacific (UOP) California chi tiết
5 Đại học Loyola Marymount California chi tiết
6 Đại học Humboldt State California chi tiết
7 Đại học University of California Santa Cruz (UCSC) California chi tiết
8 Đại học Bang Colarado Colorado chi tiết
9 Đại học Hartford Connecticut chi tiết
10 Đại học Công lập Florida Atlantic Florida chi tiết
11 Đại học Central Florida (UCF) Florida chi tiết
12 Đại học quốc tế Florida (FIU) Florida chi tiết
13 Đại học Full Sail Florida chi tiết
14 Đại học Nam Florida Florida chi tiết
15 Đại học Công lập Valdosta (VSU) Georgia chi tiết
16 Đại học Oglethorpe Georgia chi tiết
17 Đại học Concordia, Chicago Illinois chi tiết
18 Đại học Southern Illinois Edwardsville Illinois chi tiết
19 Đại học Roosevelt Illinois chi tiết
20 Đại học Southern Illinois University Illinois chi tiết
21 Đại học Depaul Illinois chi tiết
22 Đại học Illinois tại Chicago (UIC) Illinois chi tiết
23 Đại học Southern Indiana Indiana chi tiết
24 Đại học Kansas (KU) Kansas chi tiết
25 Đại học Kentucky Kentuckey chi tiết
26 Đại học Western Kentucky Kentuckey chi tiết
27 Đại học Tiểu bang Louisiana (LSU) Louisiana chi tiết
28 Đại học McNeese State Louisiana chi tiết
29 Đại học Maine Maine chi tiết
30 Đại học Umass Dartmouth Massachusetts chi tiết
31 Đại học Umass Boston Massachusetts chi tiết
32 Đại học Umass Lowell Massachusetts chi tiết
33 Đại học Minnesota Duluth Minnesota chi tiết
34 Đại học Webster Missouri chi tiết
35 Đại học New Hampshire New Hampshire chi tiết
36 Đại học Rutgers New Jersey chi tiết
37 Đại học Adelphi (AU) New York chi tiết
38 Đại học Long Island (LIU) New York chi tiết
39 Đại học công nghệ New York City New York chi tiết
40 Đại học SUN Albany New York chi tiết
41 Đại học SUNY Brockport New York chi tiết
42 Đại học SUNY Old Westbury New York chi tiết
43 Đại học SUNY Oswego New York chi tiết
44 Đại học SUNY Oneonta New York chi tiết
45 Đại học Oregon State Oregon chi tiết
46 Đại học Widener Pennsylvania chi tiết
47 Đại học South Carolina South Carolina chi tiết
48 Đại học North Texas Texas chi tiết
49 Đại học Texas A&M (Corpus Christi) Texas chi tiết
50 Đại học Houston bang Texas Texas chi tiết
51 Đại học West Texas A&M Texas chi tiết
52 Đại học Baylor Texas chi tiết
53 Đại học Tennessee Tennessee chi tiết
54 Đại học công nghệ Tennessee Tennessee chi tiết
55 Đại học Vermont Vermont chi tiết
56 Đại học James Madison Virginia chi tiết
57 Đại học West Virginia West Virginia chi tiết
58 Đại học Wisconsin-La Crosse Wisconsin chi tiết
59 Đại học Wisconsin Superior Wisconsin chi tiết
60 Đại học American (AU) Washington D.C chi tiết
61 Đại học City University of Seattle Washington D.C chi tiết
62 Đại học Washington Bothell Washington chi tiết
63 Đại học Washington Washington chi tiết
64 Đại học Pacific Lutheran Washington chi tiết
Cao đẳng
1 Merrimack College Minnesota chi tiết
2 Richard Bland College of William & Mary Virginia chi tiết
3 Community College of Philadelphia Pennsylvania chi tiết
4 Kilgore College Texas chi tiết
5 Jackson College Michigan chi tiết
6 Pierce College Washington chi tiết
7 Community College of Spokane Washington chi tiết
THPT
1 Racine Lutheran High School Wisconsin chi tiết
2 St. Catherine’s High School Wisconsin chi tiết
3 St. Thomas More High School Wisconsin chi tiết
4 The Holy Family Middle School Wisconsin chi tiết
5 Lake Mary Preparatory School Florida chi tiết
6 Windermere Preparatory School Florida chi tiết
7 Léman Manhattan Preparatory School New York chi tiết
8 North Broward Preparatory School Florida chi tiết
9 Rancho Solano Preparatory School Arizona chi tiết
10 The Village School Texas chi tiết
Đăng ký nhận học bổng Đăng ký nhận tư vấn