THÔNG TIN DU HỌC HỮU ÍCH NHẤT.

Danh sách trường ở New Zealand

TT Tên trường Thành phố Chi tiết
Đại Học
1 The University of Auckland Auckland chi tiết
2 Auckland University of Technology Auckland chi tiết
3 Lincoln University Canterbury chi tiết
4 Massey University Auckland chi tiết
5 Victoria University of Wellington Victoria chi tiết
6 University of Canterbury Christchurch chi tiết
7 University of Otago Dunedin chi tiết
8 Waikato University Hamilton chi tiết
Cao Đẳng
1 College of Natural Health & Homeopathy Tauranga chi tiết
2 Taylor College Auckland Auckland chi tiết
3 UC International College (UCIC) Christchurch chi tiết
4 Pacific International Hotel Management School (PIHMS) New Plymouth chi tiết
5 Christchurch Polytechnic Insitute of Technology (CPIT) Christchurch chi tiết
6 Eastern Institute of Technology Napier chi tiết
7 Manukau Institute of Technology (MIT) Auckland chi tiết
8 Nelson Marlborough Institute of Technology (NMIT) Nelson chi tiết
9 North Tec Whangarei chi tiết
10 Otago Polytechnic Dunedin chi tiết
11 Southern Institute of Technology Invercargill chi tiết
12 Universal College of Learning (UCOL) Palmerston North chi tiết
13 Waikato Institute of Technology Hamilton  chi tiết
14 Waiariki Institute of Technology Tauranga chi tiết
15 Western Institute of Technology at Taranaki New Plymouth chi tiết
16 Wellington Institute of Technology Wellington chi tiết
17 Academic Colleges Group Auckland chi tiết
18 Cornell Institute of Business & Technology Auckland chi tiết
19 International College of Linguistics (ICL) Auckland chi tiết
20 International Collefe of Auckland (ICA) Auckland chi tiết
21 International Travell College of New Zealand (ITC) Auckland chi tiết
22 Natcoll Design Technology (Wellington / Christchurch) Wellington chi tiết
23 The Professional Hospitality Academy (NSIA) Christchurch chi tiết
24 New Zealand Management Academies (NZMA) Auckland chi tiết
Đăng ký nhận học bổng Đăng ký nhận tư vấn