THÔNG TIN DU HỌC HỮU ÍCH NHẤT.

Danh sách trường ở Thụy Sỹ

TT Tên trường Thành phố Chi tiết
1 Hotel and Tourism Management Institute (HTMi) Kanton Lucerne chi tiết
2 Business & Hotel Management School (B.H.M.S) Lucerne chi tiết
3 Swiss Hotel Management School (S.H.M.S) Caux/Leysin chi tiết
4 Hotel Institute Montreux (HIM) Montreux chi tiết
5 César Ritz Colleges Switzerland (CÉSAR RITZ) Lucerne/ Brig/ Le Bouveret chi tiết
6 School of Hotel Management (IHTTI) Neuchâtel chi tiết
7 Culinary Arts Academy Le Bouveret/ Lucerne chi tiết
8 Institute of Higher Education (Glion) Montreux chi tiết
9 Institute for Management & Hospitality(Swiss IM&H) Weggis chi tiết
10 International School of Hotel Management( Les Roches) Crans Montana chi tiết
11 Vatel Martigny chi tiết
12 SHML Lenk chi tiết
13 International Management Institute (IMI) Luzern chi tiết
14 IBAS Zurich chi tiết
Đăng ký nhận học bổng Đăng ký nhận tư vấn