THÔNG TIN DU HỌC HỮU ÍCH NHẤT.

Học bổng du học Úc

Trường
Học Bổng
Giá Trị
Điều Kiện
Charles Sturt (CSU)
Bachelor at CSU Study Center Brisbane, Sydney and Melbourne ScholarshipUndergraduate
$2,000 - $4,000
GPA 8.0 trở lên, IELTS: 6.5 trở lên Phỏng vấn với đại diện trường
The University of Newcastle
Học bổng Đại học
5000 AUD
Xét hồ sơ, IELTS 6.0, GPA 8.0 trở lên
The University of Newcastle
Học bổng sau đại học ngành Kỹ thuật, môi trường
Giảm AUD $3.000/1 Giảm AUD $2.000/1 học kỳ Giảm AUD $1.000/1 học kỳ
Xét hồ sơ, IELTS 6.5, GPA 8.0 trở lên
The University of Newcastle
Học bổng Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (Toàn cầu)
50 % học phí (tương đương khoảng AUD 27.000)
Xét hồ sơ, IELTS 6.5, GPA 8.0 trở lên
Flinders University
Master of Business Scholarship
15% học phí
GPA 80% (tương đương 5.5/7)
Flinders University
Master of Business Scholarship
15% học phí
GPA 80% (tương đương 5.5/7)
Griffith University
Griffith International Family Scholarship
$1,000
Tất cả các học sinh có anh em học cũng học tại trường Griffith
Griffith University
GELI Direct Entry Program (DEP) Scholarship
$1,000
Tất cả học sinh đăng kí khóa học tiếng Anh
Griffith University
International Student Postgraduate Scholarship – Vietnam
10% học phí
Tất cả các học sinh đăng kí vào khóa Sau đại học
Griffith University
Pro Vice Chancellor (Health) Dental Health Science Scholarship
$5,000
Học sinh xuất sắc đăng kí khóa Bachelor of Dental Health Science program at Griffith University
Griffith University
Bachelor of Medical Science Scholarship
$10,000
Học sinh xuất sắc đăng kí vào khóa Đại học Bachelor of Medical Science program at Griffith University
Griffith University
Bachelor of Medical Science Scholarship (Học bổng cho Y khóa)
$10,000
Xét hồ sơ, IELTS 6.5, GPA 8.0 trở lên
Griffith University
International Student Excellence Scholarship
25% học phí
Xét hồ sơ, IELTS 6.5, GPA 8.0 trở lên
Griffith University
Griffith Remarkable scholarship
50% học phí
Dành cho học sinh xuất sắc, GPA > 9.0, IELTS: 6.5
Western Sydney University City Campus
Undergraduate and Post graduate Scholarship (Khóa Đại học và thạc sĩ)
$5,000 or $7,500
Căn cứ vào điểm GPA, IELTS từ 6.0 trở lên
Western Sydney University City Campus
International Bursary
$3,000
Dành cho tất cả sinh viên
ICMS
Học bổng Master
50% học phí
Học sinh học xong chương trình cử nhân tại ICMS, tiếp tục apply khoá thạc sĩ tại trường
ICMS
Postgraduate Innovation Scholarship
up to 50% học phí
GPA 7.5 trở lên, IELTS 7.0 trở lên, Essay tối thiểu 1000 từ và phỏng vấn với trường
ICMS
Sponsored Postgraduate Scholarship
up to 10.000 AUD
GPA 7.5 trở lên, IELTS 7.0 trở lên, Essay tối thiểu 1000 từ, mua bảo hiểm Allianz và phỏng vấn với trường
ICMS
ICMS Professional Scholarship Program
up to 15.000 AUD
GPA 8.0 trở lên, IELTS 6.5 trở lên, Essay tối thiểu 500 từ, phỏng vấn với đại diện trường
ICMS
International Entry Bursary
3.500 AUD
Đáp ứng đủ yêu cầu vào thẳng khoá Foundation, Bachelor và Master IELTS 5.0, GPA từ 7.0 trở lên
ICMS
10 Week English Scholarship
4.500 AUD
10 week AEP + Bachelor/Foundation 10 week AEP + GCB hoặc Master IELTS 5.5, GPA 7.0 trở lên
Macquarie Grammar School
THPT
10 – 100% học phí
GPA 7.5, IELTS 5.0 trở lên, bài thi và phỏng vấn học bổng với đại diện trường
Eynesbury College
THPT, Dự bị
20 – 50% học phí
Đáp ứng yêu cầu của nhà trường
Eynesbury College
THPT, Dự bị
10 tuần học tiếng Anh
Đáp ứng yêu cầu của nhà trường
Đăng ký nhận học bổng Đăng ký nhận tư vấn